Миссия: Кәсіби шеберлік, жаңашылдық, шығармашылық- табысқа жетудің кепілі.

Фестиваль открытых и внеклассных мероприятий колледжа "Туран".