Миссия: Кәсіби шеберлік, жаңашылдық, шығармашылық- табысқа жетудің кепілі.

   «Тұран» колледжінде тәрбие жұмысына бағытталған жұмыстардың бірі оқушылармен жүргізілетін психологиялық бағдарлар, сондай-ақ ата-аналармен де.

Психологиялық бағдардың өзіне қосатындары:

- Оқудың алғашқы жылында пәнге диагностика жасап, бейімделу;

- Диагностика нәтижесі бойынша оқушылардың эмоционалдылықтарын түзету;

- Топтың бірігуіне тренинг жүргізу;

- Оқушылармен және ата-аналармен жеке консультация жүргізу; (сұрақтар бойынша).

- Сөйлеу қарым-қатынас дағдысын дамыту;

- Қақтығыс жағдайларды тиімді шеше білу дағдыларын дамыту;

- Колледж талапкерлерімен кәсіптік жұмыс жүргізу.