Миссия: Кәсіби шеберлік, жаңашылдық, шығармашылық- табысқа жетудің кепілі.

Техникалық жәнекәсіптік білім беру мамандықтарының коды

Мамандықтар атауы

Пәндер атауы

Өту баллы  (қосқанда)

0201000

Құқықтану

Орыс/ қазақ тілі

Мемлекеттік және құқық негіздері

25

1305000

Ақпараттық жүйелер  (салалар бойынша)

Орыс/ қазақ тілі

Математика

20

0511000

Туризм (салалар бойынша)

Орыс/ қазақ тілі

География

20

0512000

Аударма ісі  (түрлері бойынша)

Орыс/ қазақ тілі

Шет тілі

20

0513000

Маркетинг (салалар бойынша)

Орыс/ қазақ тілі

Математика

25

0515000

Менеджмент (салалар бойынша)

Орыс/ қазақ тілі

Математика

25

0516000

Қаржы (салалар бойынша)

Орыс/ қазақ тілі

Математика

25

0518000

Есеп және аудит (салалар бойынша)

Орыс/ қазақ тілі

Математика

              25